No 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 28. februārim Gulbenes novada vēstures mākslas muzejs sadarbībā ar četrām partnerorganizācijām realizēja “Erasmus+” projektu pieaugušo izglītības sektorā “Mācīšanās pieredžu attīstīšana: radošie centri bez robežām”, dodot iespēju pieaugušo izglītotājiem paplašināt zināšanas un prasmes tradicionālās un inovatīvās mākslas, amatniecības, dizaina un lietišķās mākslas tehnikās.From March 1, 2022 to February 28, 2023, the Gulbene Municipality Museum of History and Art in cooperation with 4 partner organizations implemented the Erasmus+ project in the adult education sector "Developing Learning Experiences: Creative Centres Without Borders", by enabling adult educators to expand their knowledge and skills in traditional and innovative arts, craft, design and applied arts techniques.

ERASMUS+

slidini vai spied pa kreisi, lai apskatītu

swipe or click left to explore

arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow

Best experienced in portrait.